Zásady používania súborov cookie

Tento dokument opisuje, ako prevádzkovateľ webových stránok ENCETEX s.r.o. používa súbory cookie pri používaní našich webových stránok. Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť ENCETEX s. r. o., IČO: 49287800, so sídlom Fibichova 153, 566 01 Vysoké Mýto (ďalej aj "my").

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese obchod@etan.cz.

Určili sme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať na adrese obchod@etan.cz

1. Súbory cookie vo všeobecnosti

1.1 Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, smartfónu alebo iného zariadenia pri prehliadaní webových stránok alebo aplikácií a ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa. Pojem súbory cookie používame aj ako skratku pre iné technológie, ktoré nám umožňujú zisťovať správanie používateľov na webových stránkach (napr. pixel).

1.2 Informácie uložené v súboroch cookie sa môžu týkať vašich zvykov pri prehliadaní alebo môžu obsahovať jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje webovej stránke rozpoznať vás pri ďalšej návšteve.

1.3 Súbory cookie možno rozdeliť do kategórií podľa ich životnosti:

1.3.1 Súbory cookie s krátkou životnosťou sa z prehliadača vymažú v okamihu jeho zatvorenia.
1.3.2 Dlhodobé súbory cookie zostávajú uložené v prehliadači aj po jeho zatvorení a odstraňujú sa v závislosti od ich nastavenia, tzv. životnosti, alebo kým ich manuálne neodstránite.

1.4 Súbory cookie sa delia podľa subjektu, ktorý ich vydáva:

1.4.1 Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie vytvorené priamo našou webovou stránkou a používajú sa najmä na správne fungovanie webovej stránky.
1.4.2 Súbory cookie tretích strán sa však ukladajú prostredníctvom našej webovej stránky. Tieto súbory cookie môže spracovávať a inak používať tretia strana.

1.5 Každý súbor cookie, ktorý je zakódovaný na našej stránke, je súčasťou jednej z nižšie opísaných služieb. Každá služba môže používať rôzny počet súborov cookie, ktoré môžu mať rôznu životnosť. Väčší počet súborov cookie má krátku životnosť, avšak pre vašu prehľadnosť uvádzame v tabuľke vždy najdôležitejší súbor cookie celej služby, t. j. ten, ktorý má najdlhšiu životnosť.

2 Súhlas s používaním súborov cookie

2.1 Ak nám udelíte súhlas s používaním súborov cookie na našej stránke, uložíme do vášho prehliadača informácie súvisiace s vašou návštevou, zvyčajne vo forme súborov cookie. Patria sem informácie o vašich preferenciách, zariadení alebo o tom, čo ste si prezerali. Tieto informácie používame na doladenie našej webovej lokality k vašej spokojnosti, na vytvorenie relevantných marketingových kampaní a na zdieľanie obsahu v sociálnych médiách.

2.2 Výnimkou sú súbory cookie potrebné na fungovanie webovej stránky. Na ich použitie nepotrebujeme váš súhlas, a preto sú vždy aktívne.

2.3 Nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť zde.

2.4 Keď súhlasíte s ukladaním súborov cookie, súhlasíte aj s prenosom osobných údajov tretím poskytovateľom súborov cookie. Niektorí z týchto poskytovateľov alebo ich partnerov môžu mať sídlo v krajinách, ktoré nemusia poskytovať dostatočnú ochranu osobných údajov, najmä v USA.

3 Nevyhnutné súbory cookie

3.1 Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky, aby vám umožnili pohyb po stránke a zabezpečili správnu funkčnosť.

Názov Účel Spracúvané údaje Doba životnosti
Súbor cookie funkcie webovej lokality
Poskytovateľ:
ENCETEX s. r. o.
Zabezpečenie fungovania webovej stránky Údaje o používateľovi a uložené položky 14 dní

4 Funkčné súbory cookie

4.1 Funkčné súbory cookie pomáhajú našej stránke poskytovať vám pohodlnejší zážitok z návštevy. Môžu byť nastavené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby na stránke využívame. Ak nepovolíte súbory cookie, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne.

4.2 V prípade spracúvania osobných údajov je základom pre spracúvanie náš oprávnený záujem.

4.3 Funkčné súbory cookie, ktoré sa nachádzajú na našej webovej lokalite:

Názov Účel Spracúvané údaje Doba životnosti
Google maps
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba vám umožňuje pohodlne nás nájsť na priloženej mape Google. Súbory cookie uložené prostredníctvom tejto mapy nevyužívame, ale môže ich využívať a analyzovať tretia strana. Jedinečné anonymné ID návštevníka 1 rok
Google Fonts
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha správne zobrazovať text a jeho písma na našej webovej lokalite. Informácie z týchto súborov cookie nevyužívame, môžu však byť použité a analyzované treťou stranou. Jedinečné anonymné ID návštevníka 1 rok

5 Analytické súbory cookie

5.1 Pomáhajú nám sledovať počet návštevníkov a zdroj návštevnosti, čo nám umožňuje zlepšiť výkonnosť stránky. Môžeme ich použiť na určenie, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré sú neobľúbené, a na sledovanie pohybu návštevníkov po stránke. Používame len súhrnné údaje, z ktorých nepoznáme vašu identitu. Ak používame súbory cookie tretích strán, náš partner môže tieto informácie prepojiť s inými informáciami, ktoré o vás má, napríklad preto, že využívate jeho služby. Ak nepovolíte súbory cookie, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

5.2 V prípade spracúvania osobných údajov je základom spracúvania náš oprávnený záujem. Ak však môže existovať prepojenie s údajmi nášho partnera, právnym základom je súhlas, ktorý ste udelili, keď ste povolili tento typ súboru cookie. Právnym základom spracovania v prípade používania služby Hotjar je váš súhlas.

5.3 Analytické súbory cookie, ktoré sa nachádzajú na našej webovej lokalite:

Názov Účel Spracúvané údaje Doba životnosti
Google Analytics
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha získavať informácie o správaní používateľov na stránke. Tieto informácie používame na získavanie štatistických informácií a na zlepšovanie našich služieb. IP adresa, jedinečné anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky, časy a počty návštev, odkiaľ ste na našu stránku prišli, technické údaje o vašom zariadení, demografické údaje. 2 roky
  Google Analytics používa konverzný kód Google Analytics na získavanie štatistických informácií o účinnosti našich reklamných aktivít na rôznych platformách, t. j. nielen v sieti Google. Cena a obsah odoslanej objednávky. 2 roky

6 Reklamné súbory cookie

6.1 Tieto súbory cookie môžu na našej webovej stránke nastaviť reklamní partneri. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch a na základe týchto profilov vám zobrazovať reklamy na iných stránkach. Neukladajú však vaše osobné údaje priamo, ale prostredníctvom jedinečných identifikátorov prehliadača a internetového zariadenia. Ak ich nepovolíte, na stránke sa vám bude zobrazovať menej cielenej reklamy.

6.2 Spracovanie osobných údajov na marketingové účely je založené na súhlase, ktorý ste udelili pri povolení súboru cookie.

6.3 Reklamné súbory cookie, ktoré sa nachádzajú na našich webových stránkach

Názov Účel Spracúvané údaje Doba životnosti
Google Ads
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha nastaviť reklamné kampane tak, aby boli účinné. Pomáha nám opäť osloviť našich návštevníkov. Ak si na našej stránke zobrazíte produkt, reklama na naše produkty sa potom môže zobraziť pri návšteve webovej stránky, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google. IP adresa, jedinečné anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na analýzu účinnosti reklamy používame aj súbor cookie konverzného kľúča Google Ads. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Sklik remarketing
Seznam.cz, a.s.
Služba poskytuje identifikáciu zariadenia a následný marketingový dosah na reklamné plochy vo vyhľadávači Seznam. IP adresa, jedinečné anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na meranie účinnosti našej reklamy používame konverzný kód Sklik. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Facebook remarketing
Meta Platforms Ireland Limited
Služba využíva Facebook na poskytovanie rôznych reklamných produktov, napríklad ponúk v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Informácie o používaní našej stránky, záznamy o kategóriách a produktoch, ktoré si prezeráte, o nákupe 90 dní
Facebook tlačidlo
Meta Platforms Ireland Limited
Umožňujú zdieľať obsah na Facebooku. Ak kliknete na tlačidlo zdieľania, budete presmerovaní na Facebook, ktorý môže do vášho prehliadača uložiť súbor cookie. Tieto súbory cookie nijakým spôsobom nepoužívame. Zhromažďovanie informácií a ich používanie sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok

7 Príjemcovia osobných údajov

7.1 Používame súbory cookie tretích strán, aby sme maximalizovali účinnosť webovej stránky. Vaše údaje sa môžu prenášať našim partnerom, ktorých služby využívame prostredníctvom súborov cookie tretích strán. Títo poskytovatelia služieb môžu používať osobné údaje zo súborov cookie na vlastné účely v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, a sú teda ďalšími správcami údajov. Na ich spracovanie osobných údajov nemáme žiadny vplyv.

7.2 Ak ste registrovaným používateľom služieb poskytovateľa služieb, tento poskytovateľ môže prepojiť informácie zo súborov cookie s informáciami, ktoré o vás má na základe vašej registrácie.

7.3 Zoznam poskytovateľov súborov cookie tretích strán:

Poskytovateľ Názov služby Odkaz na informácie o spracovaní údajov zo súborov cookie poskytovateľa
Google Ireland Limited Google Analytics
Google Maps
Google Ads
Google fonts
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam.cz, a.s. Sklik https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/
Meta Platforms Ireland Limited Facebook Pixel
Facebook tlačidlo
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

7.4 V ostatných prípadoch sú našimi spracovateľmi naši partneri, ktorí poskytujú služby založené na súboroch cookie tretích strán. To znamená, že títo poskytovatelia spracúvajú osobné údaje zo súborov cookie len v rozsahu, v akom sme ich na to poverili.

8 Aké máte práva

8.1 Podľa zákona máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií alebo vykonanie určitých operácií s vašimi osobnými údajmi.

8.1.1 Právo na odvolanie súhlasu: Ak spracúvame osobné údaje s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas na ďalšie použitie kedykoľvek odvolať.
8.1.2 Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie vašich údajov, napríklad ak ste odvolali svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné na pôvodný účel.
8.1.3 Právo na prístup: Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a na určité informácie o tom, ako ich používame.
8.1.4 Právo na opravu: Ak sa domnievate, že údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu alebo zmenu.
8.1.5 Právo na námietku: Máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré vykonávame na účely oprávneného záujmu.
8.1.6 Právo na prenosnosť údajov: ide o právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, ktoré sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame na účely plnenia zmluvy s vami. Vzhľadom na predmet podnikania našej spoločnosti sa toto právo uplatňuje len v obmedzenom rozsahu.
8.1.7 Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať vaše osobné údaje, napríklad ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás máme, nie sú presné, alebo ak sa domnievate, že už nie je potrebné, aby sme vaše osobné údaje používali.

8.2 Žiadosť môžete podať len vy alebo váš zástupca. Ak si nie sme istí totožnosťou žiadateľa, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie na overenie vašej totožnosti.

8.3 Naša povinnosť vyhovieť žiadosti závisí v niektorých prípadoch od účelu, na ktorý vaše údaje spracúvame. Niektoré práva možno uplatniť len na určité účely spracovania alebo existujú výnimky.

8.4 Svoje práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu obchod@etan.cz a svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete zmeniť prostredníctvom tohto odkazu.

9 Účinnosť zásad

9.1 Tieto zásady sú účinné od 1. januára 2022. Zásady môžeme zmeniť zverejnením novej verzie na našej webovej lokalite.